Today's Feature in Calendar »

Joelan Memorial Festival

Tuesday 22 April 2014 - Category:Nursery - Posted by: ElaineGhal darba ohra l-Mgarr Youth Nursery organizat il-Joelan Memorial Festival li sar nhar is-Sibt 19 ta’ Frar 2014, fil-ground ta l-Mgarr.  Dan il-Festival prestigjus li jsir min nursery tal-Mgarr ghal memorja ta’ wiehed mill-plejers  li tilef hajtu f’incident tat-traffiku fl-2001.

  Ghal din is-sena gie deciz li l-Festival issir ghall-etajiet ta’ tfal ta’ taht id-disa snin ghall-tfal ta’ taht il-hdax is-sena.  Fil-kategorija ta’ taht id-disa snin gew mistednin it-timijet tal-Mellieha, Msida, Mtarfa, Mosta u Balzan li flimkien mat-tim Mgarri ippartecipew f’dan il-Festival, li kien f’atmosfera ta hbiberija kbira bejn it-timijiet partecipanti.

Fil-kategorija tat-tfal  ta’ taht il-hdax il-sena,  flimkien mal-Imgarr ipartecipaw it-timijiet ta Lija/Iklin, Msida u Ghaxaq. Dawn it-timijijiet laghbu tlett loghbiet kull wiehed.

Kull klubb li ippartecipa inghata trofew tal-partecipazzjoni, filwaqt li kull player li ippartecipa ha inghata ritratt tal-okkazjoni bhala tifkira.

Il-Kumitat tal-Imgarr Youth Nursery jixtieq jiringrazzja, lill-Head Coach taghna Carmel Micallef li ha hsieb l-orginazjoni kollha matul dan il-festival.  Il-Kumitat ukoll jixtieq jirringrazzja  lill-helpers li ghenu fit-tqassim tal-ikel u xorb ghal players, lill-kumitat li jiehu hsieb il-ground ta l-Imgarr , referees,  l-ahhar  u mhux l-inqas nirringrazjaw lill-klubs u coaches kollha ghal mod kif dan il-festival zammewh bhal dejjem f’atmosfera kbira ta hbiberija.OTHER NEWS

Monday 19 September 2016 - General
Monday 08 August 2016 - General
Monday 18 April 2016 - General